Ikääntyneiden fysioterapia ja kotikäynnit

 

Ikääntymisen myötä kehossa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat liikkumis- ja toimintakykyyn. Nämä fysiologiset muutokset vaikuttavat suuresti elämänlaatuun ja kykyyn elää itsenäisesti omassa koti- ja lähiympäristössään. Lisäksi liikkumisongelmien ja sairauksien ilmaantuminen usein vähentää arkipäivän fyysistä aktiivisuutta. Myös muistisairaudet tuovat monia haasteita ikääntyneen elämään. Alkava muistisairaus lisää yksilöllisen kuntoutuksen tarvetta, mutta myös vaikeasti dementoituneet hyötyvät merkittävästi kuntoutuksesta.

Fysioterapian avulla voidaan hidastaa ikääntymisen aiheuttamaa toimintakyvyn heikkenemistä, kehittää lihasvoimaa ja liikkuvuutta, ylläpitää tapapainoa, ehkäistä tuki- ja liikuntaelimistön vaivoja sekä lievittää mahdollista kipua. Ikääntyneiden fysioterapiassa tavoitteena on edistää ja tukea ikääntyneen liikunta- ja toimintakykyä, omatoimisuutta ja elämänlaatua.

Fysioterapian sisältö suunnittellaan yhdessä asiakkaan sekä hänen läheisten ja hoitajien kanssa. Suunnitelmassa huomioidaan ikääntyneen terveydentila, toimintakyky ja elämäntilanne. Käytetyt fysioterapiamenetelmät perustuvat hyvään fysioterapiakäytäntöön, fysioterapiasuosituksiin ja tutkittuun tietoon.

Suoritamme myös kotikäyntejä ikääntyneen kotona tai palvelutalossa Raision alueella. Fysioterapeutti tuo mukanaan tarvittavat harjoitus- ja hoitovälineet. Kuntoutuksessa voidaan keskittyä liikunta- ja toimintakykyä kohentavien harjoitteiden lisäksi esimerkiksi ikääntyneen koti- ja lähiympäristössä kokemiin haasteisiin. Fysioterapiakäynnit voivat sisältää harjoitteiden lisäksi myös manuaalista käsittelyä lihasten rentouttamiseksi.

Palvelutalossa tapahtuvassa kuntoutuksessa teemme yhteistyötä hoitohenkilökunnan kanssa: mm. apuvälinetarpeen kartoitus, toimintakyvyn ja sen vaihtelun seuranta sekä hoitajien kokemat haasteet esim. siirtymisissä tai ikääntyneen ohjaamisessa. Teemme yhteistyötä myös omaisten kanssa, mikäli he sitä toivovat.

 

Ota yhteyttä:

Puh. 02 - 4382 529