Ortopedinen fysioterapia

 

Usein leikkauksen jälkeinen kuntoutus jää vajaaksi tai sen merkitystä ei muisteta tarpeeksi korostaa asiakkaalle. Tämä pidentää turhaan normaaliarkeen sekä työn ja harrastuksen pariin palaamista. Oikein suunniteltu ja ajoitettu kuntoutus nopeuttaa huomattavasti palautumista.

 

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus eli post-operatiivinen kuntoutus on tärkeä osa leikkaushoitoa. Mikäli kyseessä on suunniteltu leikkaus, suositellaan fysioterapeutilla käyntiä jo ennen leikkauksta. Tällaisella niin kutsutulla preoperatiivisella fysioterapialla pyritään mahdollistamaan kuntoutuksen alkuvaiheen toteutuminen.

 

Asiakas voi aloittaa kuntoutuksen jo leikkauksen jälkeisenä päivänä. Usein ohjeet tähän saadaan leikkaavan tahon fysioterapeutilta. Varsinainen leikkauksen jälkeinen kuntoutus voidaan normaalisti aloittaa noin kahden viikon kuluttua leikkauksesta. Post-operatiivinen kuntoutus toteutetaan leikanneen lääkärin jatko-ohjeiden mukaisesti sekä uusimpien tutkimusten ja Käypä hoito -suosituksiin pohjautuen. Fysioterapiajakson toteutus suunnitellaan yhdessä asiakkaan kanssa hänen tavoitteiden ja toiveiden mukaan. Kuntoutus on aina yksilöllinen ja turvallisesti etenevä.

 

Ota yhteyttä:

Puh. 02 - 4382 529