Purentaongelmien fysioterapia

 

Noin puolet aikuisväestöstä kärsii purentaongelmista jossakin elämänvaiheessa. Yleisimmin oireita esiintyy 35-50 vuoden iässä. Purentaan liittyviä häiriöitä esiintyy huomattavasti enemmän naisilla kuin miehillä. Ongelman taustalla saattaa olla esimerkiksi virhelliseen purentaan liittyvä hermoston ärsyyntyminen tai oireet voi aktivoitua myös esimerkiksi stressin seurauksena. Tyypillisiä purentaelimistön oireita ovat esimerkiksi leukanivelten naksuminen, puremalihasten kivut, toistuvat päänsäryt, niska-hartiaseudun kivut, korvaoireet ja huimaus.

 

Fysioterapian avulla eroon purentaongelmista. Erilaisilla fysioterapian keinoilla pyritään lievittämään leukanivelalueen kipuja, rentouttamaan purentalihaksia ja helpottamaan purentaan liittyviä toimintahäiriöitä. Fysioterapia sisältää pehmytkudoskäsittelyä, kivun hoitoa sekä yksilöllisen harjoitusohjelman nivelliikkuvuuden ja lihasvoiman parantumikseksi.

 

Ota yhteyttä:

Puh. 02 - 4382 529