TE3 Liikkuvuusanalyysi

Mikä on TE3?

TE3 on suomalaista innovaatiota oleva älykeppi, jonka avulla voidaan mitata kehon liikkeitä jopa yhden asteen tarkkuudella. TE3 ovat kehittäneet Jarkko Kortelainen ja Ari Laakkonen. TE3 älykeppi on ammattilaisen testaus- ja harjoitteluväline, jota voidaan hyödyntää muun muassa liikkuvuuksien mittaukseen sekä liikkeen analysointiin. Kepin värinäominaisuuksien ansiosta virheellisiä liikemalleja voidaan jo liikkeen aikana korjata.

TE3n kehittäjät Ari Laakkonen ja Jarkko Kortelainen

Mitä TE3 Liikkuvuusanalyysi sisältää?

TE3 Liikkuvuusanalyysi koostuu 13 liikkeen testipatteristosta, joka kartoittaa koko kehon. Testin avulla selvitetään kehon eri nivelten liikelaajuudet aktiivisessa liikkeessä. Testitulokset siirtyvät Bluetooth -yhteyden avulla TE3 Pro -sovellukseen, josta saadaan tuloksiin perustuva analyysi kehon tilasta. Liikkuvuusanalyysi vertaa tuloksia viitearvoihin sekä kartoittaa mahdollisia puolieroja. TE3 Liikkuvuusanalyysin kehitystyössä on ollut mukana muun muassa Marko Yrjövuori sekä useat kuntouksen ja huippu-urheilun ammattilaiset.

TE3 älykeppi

Mitä hyötyä TE3 Liikkuvuusanalyysista on ja kenelle se on suunnattu?

Liikkeemme perusta on hyvä liikkuvuus, joka muodostuu nivelten liikelaajuudesta, liikkeen hallinnasta sekä liikettä tuottavasta voimasta. Tutkimusten mukaan liikerajoitukset, yliliikkuvuus, puolierot sekä liikehäiriöt saattavat olla erilaisten kiputilojen taustalla sekä lisätä riskiä loukkaantumisille. Tällaiset ongelmat saattavat vaikuttaa myös negatiivisesti kehon suorituskykyyn. TE3 Liikkuvuusanalyysin avulla pyritään selvittämään asiakkaan lähtötilanne, jotta pystymme kohdentamaan harjoittelun yksilöllisesti oikeisiin asioihin. Tämä mahdollistaa tehokkaamman, tuloksellisemman ja turvallisemman harjoittelun.

TE3 Liikkuvuusanalyysi soveltuu kaikenikäisille liikuntatottumuksiin katsomatta. Testi on helppo suorittaa, ja siksi se soveltuu niin huippu-urheilijalle kuin toimistotyöntekijällekin. TE3 Liikkuvuusanalyysi sopii Sinulle, joka olet kiinnostunut oman kehosi hyvinvoinnista ja haluat välttää tai helpottaa jo olemassa olevia kiputiloja, ennaltaehkäistä loukkaantumisriskiä tai parantaa suorituskykyä.

Analysointi helpottaa tavoitteen asettelua, harjoittelun suunnittelua sekä motivoi harjoittelemaan. Testin jälkeen ohjataan aina yksilöllinen harjoitusohjelma. Parhaimman hyödyn testistä saa kontrollitestausten myötä, jolloin oma kehitys on helppo nähdä tarkasti ja luotettavasti.

Testitulosten ja analyysin läpikäyminen yhdessä asiakkaan kanssa on tärkeä osa TE3 Liikkuvuusanalyysia

TE3n käyttö Raision Fysioterapiassa

Raision Fysioterapiassa TE3n käyttöön on perehtynyt fysioterapeutti Pauliina Luukkala. Pauliina kävi Marko Yrjövuoren pitämässä koulutuksessa syyskuussa 2019. TE3 -testiä on käytetty viikoittain erilaisten asiakkaiden kanssa. Pauliina on hyödyntänyt testiä muun muassa eri lajien junioriurheilijoiden joukkotestauksessa kuin Hyvinvointivalmennuksien lähtötason testauksessa. TE3 Liikkuvuusanalyysiin on toki mahdollista tulla myös yksittäiselle käynnille pelkästään selvittämään oman kehon tila ja saamaan uutta näkökulmaa omaan harjoitteluun. Suosittelemme kuitenkin aina kontrollitestiä, jolloin saat parhaan hyödyn irti testauksesta ja näet omat kehityksesi.

Raision Fysioterapian Pauliina kävi Marko Yrjövuoren koulutuksessa oppimassa TE3n käyttöä

Hyvinvointivalmennus

Raision Fysioterapian Hyvinvointivalmennuksen tavoitteena on yksilöllinen valmennus fysioterapeutin ohjauksessa, jolloin harjoittelu on turvallista myös mahdollisen tuki- ja liikuntaelimistön vaivasta huolimatta. Hyvinvointivalmennukseen kuuluu aina lähtötilanteen testaus, jonka pohjalta asiakkaalle suunnitellaan henkilökohtainen harjoitusohjelma vähintään puoleksi vuodeksi. TE3 Liikkuvuusanalyysi on osa lähtötason testausta. Analyysi helpottaa harjoittelun suunnittelua sekä mahdollistaa harjoittelun tarkemman seurannan. Harjoittelujakson päätyttyä suoritetaan testaus uudelleen tulosten kontrolloimiseksi sekä jatkosuunnitelman luomiseksi.

”Testi oli monipuolinen, tuntui helpolta jopa minun ikäiselleni ja antoi ymmärrettävästi tietoja mitä voisin parantaa. Koin testin hyödylliseksi, se kannusti minua parantamaan tuloksia lopputestaukseen, joka lisäsi myös liikuntaani sekä muutti ruokailutottumuksiani. Tulokset myös paranivat. Voin suositella testiä lämpimästi kaiken ikäisille ja kokoisille.”
Hyvinvointivalmennettava Maarit Nurmi (61 v.)

Yksilöurheilijan ja joukkueen testaus

Raision Fysioterapia toimii yhteistyössä usean urheiluseuran kanssa sekä toimii muutaman yksilöurheilijan kummiyrityksenä. Tavoitteenamme on aina ollut edesauttaa terveellistä harjoittelua, mahdollistaa nopea ja sujuva hoitoketju urheiluvamman sattuessa sekä olla tukena urheiluvammojen kuntoutuksessa aina lajiharjoitteluun palaamiseen saakka. TE3 Liikkuvuusanalyysi on mahdollistanut uudenlaisen näkökulman urheilijoiden testaukseen, ja se on toiminut loistavana lisätyökaluna muun testauksen ja tutkimisen ohella.

Fysioterapeutin työssä korostuu asiakkaan ohjaus ja neuvonta. Työmme pohjautuu aina asiakkaan omiin toiveisiin sekä yhdessä asetettuihin tavoitteisiin. Tavoitteiden saavuttamiseksi on ensisijaisen tärkeää, että asiakas itse ymmärtää tilanteensa ja on motivoitunut harjoitteluun. TE3 Liikkuvuusanalyysista saatava palaute on selkeä ja avaa hyvin asiakkaalle hänen tilannettaan. Jokaisen testin jälkeen käymme yhdessä asiakkaan kanssa tulokset läpi sekä mietimme juuri hänen tavoitteidensa mukaiset harjoitteet. Kontrollitestien yhteydessä vertaamme aina tuloksia aiempiin testeihin, jotta pystymme seuraamaan tilanteen kehittymistä ja harjoitteiden vaikuttavuutta.

”Olen käynyt tekemässä testin kahdesti Raision Fysioterapiassa. Testiä on ollut mukava tehdä ja olen itse ainakin tykännyt. Testitulokset on käyty heti läpi ja onneksi ne on käyty, koska muuten en olisi ymmärtänyt niin hyvin tuloksia. Testistä on ollut paljon apua ja olen saanut tietää, mitä parannuskohteita löytyy kehosta. Liikkeiden avulla, mitä testin perusteella olen saanut, on auttanut mua urheilijana kehittymään. Toisella kerralla parannusta oli tullut, mutta silti parannettavaakin löytyi. Onneksi tällainen testi on ja siitä itse ainakin olen hyötynyt”
SM-tason moukarinheittäjä Marika Virtanen (17 v.)

Moukarinheittäjä Marika Virtanen TE3 Liikkuvuusanalyysissa

TE3 on nopeuttanut huomattavasti työtämme niin testaustilanteessa kuin analyysien tekemisessä. Sen vuoksi se on oiva tapa suorittaa muun muassa joukkueiden testauksia. Nopeuden ansiosta myös kustannukset ovat maltillisempia. Lasten harrastukset ovat kallistuneet vuosien saatossa ja se on monella joukkueella rajoittanut muun muassa ulkopuolisten testaajien käyttöä. Raision Fysioterapiassa olemme olleet erittäin mielissämme TE3 nopeudesta sekä kattavasta analyysista, sillä se on mahdollistanut meille huomattavasti edullisemman vaihtoehdon joukkueiden testaukseen. Juniorijoukkueiden testit suoritetaan usein joukkotestauksena, jonka jälkeen olemme yhdessä urheilijoiden, valmentajien ja vanhempien kanssa kokoontuneet yhteen käydäksemme läpi testitulokset, analyysit ja harjoitteet. Vaikka jokainen saakin henkilökohtaiset palautteet ja harjoitteet, näin pystymme yhdistämään ne osaksi joukkueen arkea ja myös vanhemmat pystyvät kontrolloimaan harjoitteiden tekoa kotona.

”Joukkueen testaustilanne oli hyvin organisoitu ja testauspuitteet hyvät. Testitulosten palautetunti tärkeä osa tulosten tulkintaa. Joukkueen valmentajat, pelaajat ja vanhemmat saivat tärkeää tietoa, jota voi hyödyntää valmennuksessa sekä harjoittelussa. Pidempikestoisempi työ saman testaajan kanssa luo varmasti parhaan mahdollisen tuloksen matkalla kohti terveellisempää harjoittelua sekä  urheilu- ja rasitusvammojen ehkäisyä. Juniori-ikäisten urheilijoiden kanssa toimivien suurin haaste on venyttelyyn motivoiminen”
Turun Nappulaliiga P09 Kauppari

Turun Nappulaliiga P09 Kaupparin pelaaja TE3 Liikkuvuusanalyysissa

TE3 harjoittelun apuvälineenä

TE3 on Liikkuvuusanalyysien lisäksi myös erinomainen apuväline harjoitteluun. Värinäominaisuuksien avulla pystytään ohjaamaan asiakkaan liikettä jo liikkeen aikana. Sen avulla asiakas itse oppii kiinnittämään huomiota omiin liikeratoihin ja usein tuttujenkin liikkeiden suorittaminen kepin kanssa osoittautuukin aiempaa haastaviksi. Keppi myös motivoi asiakasta muun muassa hyödyntämään maksimaalisia liikeratoja aiempaa paremmin ja näin tekee harjoittelusta tehokkaampaa.

TE3 toimii myös harjoittelun apuvälineenä erinomaisesti sen värinäominaisuuksien ansiosta

Raision Fysioterapian hinnasto:

Paketti 1: TE3 Liikkuvuusanalyysi:

 • 1. käynti (60min): TE3 Liikkuvuusanalyysi (alkutestaus) + testitulosten läpikäynti ja analysointi + henkilökohtaisen harjoitusohjelman ohjaus
 • 2. käynti (60min): TE3 Liikkuvuusanalyysi (kontrollitesti) + tulosten vertaus alkutestaukseen + henkilökohtaisen harjoitusohjelman päivittäminen
 • Käyntien välissä itsenäistä harjoittelua annettujen ohjeiden mukaan
 • Kontrollitesti suositellaan tehtävän noin 6-8vk päästä alkutestauksesta

Paketin hinta 140€

Paketti 2: TE3 Liikkuvuusanalyysi sekä 3 harjoittelukertaa fysioterapeutin ohjauksessa:

 • 1. käynti (60min): TE3 Liikkuvuusanalyysi (alkutestaus) + testitulosten läpikäynti ja analysointi + henkilökohtaisen harjoitusohjelman ohjaus
 • 2.-4. käynti (60min): Fysioterapeutin kanssa harjoittelu
 • 5. käynti (60min): TE3 Liikkuvuusanalyysi (kontrollitesti) + tulosten vertaus alkutestaukseen + henkilökohtaisen harjoitusohjelman päivittäminen
 • Käynnit suositellaan käytävän noin kerran viikossa, jolloin kontrollitesti suoritetaan kuukauden päästä alkutestauksesta

Paketin hinta: 320€

Paketti 3: TE3 Liikkuvuusanalyysi sekä 5 harjoittelukertaa fysioterapeutin ohjauksessa:

 • 1. käynti (60min): TE3 Liikkuvuusanalyysi (alkutestaus) + testitulosten läpikäynti ja analysointi + henkilökohtaisen harjoitusohjelman ohjaus
 • 2.-7. käynti (60min): Fysioterapeutin kanssa harjoittelu
 • 8. käynti (60min): TE3 Liikkuvuusanalyysi (kontrollitesti) + tulosten vertaus alkutestaukseen + henkilökohtaisen harjoitusohjelman päivittäminen
 • Käynnit suositellaan käytävän noin kerran viikossa, jolloin kontrollitesti suoritetaan kahden kuukauden päästä alkutestauksesta

Paketin hinta: 440€

Varaa aika TE3 Liikkuvuusanalyysiin nettiajanvarauksestamme

Lue lisää TE3sta heidän omilta nettisivuilta